Zapraszamy na Targi “XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale” 25-26 czerwca 2022

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza 25-26 czerwca 2022 roku wszystkich zainteresowanych do udziału w imprezie promocyjno-handlowej „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2022” połączonej z „XXIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”, która odbędzie się na terenie Ośrodka.

Na wydarzeniu można zapoznać się z dorobkiem hodowlanym podkarpackich rolników, prezentujących bydło mleczne i mięsne, owce i kozy, króliki i inne zwierzęta futerkowe, konie, alpaki, pszczoły oraz drób użytkowy i ozdobny. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne pokazy i konkursy z udziałem zwierząt.

Na rozległym terenie zlokalizowana będzie wystawa maszyn i sprzętu rolniczego. Imprezę uzupełnią doświadczenia uprawowe prezentowane na 18 ha polu doświadczalnym PODR.

Agencje rolnicze, instytuty, szkoły, związki hodowców, firmy doradcze, hodowlane, paszowe, chemizacyjne i mechanizacyjne świadczyć będą doradztwo z zakresu hodowli, uprawy, pozyskania środków finansowych i marketingu. Jest to doskonała okazja do promocji swojej firmy i podkarpackiego rolnictwa.

Dodatkowo zorganizowane zostaną atrakcje dla dzieci, takie jak: konkursy, warsztaty, zabawy i prezentacje.

Podczas święta podkarpackiego rolnictwa można będzie dokonać zakupów materiału szkółkarskiego, kwiatów i owoców, miodu, produktów spożywczych, rękodzieła oraz spróbować specjałów prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszego stoiska.
Marek Komornicki
Marek Komornicki